Zaregistrujte se jako B2B partner a získejte přístup k velkoobchodním nabídkám. Registrace

Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Přidat produkt zadáním kódů

Přidat soubor CSV
Zadejte kódy produktů, které chcete hromadně přidat do košíku (s čárkou, mezerou nebo z nového řádku).. Několikanásobné opakování kódu přidá tuto položku tolikrát, kolikrát se vyskytne..

Obchodní podminky - zákazníky internetového obchodu b2b-innpro.cz

PODMÍNKY PRO PODNIKATELE - ZÁKAZNÍKY platné do 20.06.2024 - celý soubor ke stažení ZDE

PODMÍNKY PRO PODNIKATELE - ZÁKAZNÍKY zavedené do 21.06.2024:

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  4. ZPŮSOBY A LHŮTY PLATBY ZA PRODUKT
  5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A LHŮTY DODÁNÍ VÝROBKU
  6. REKLAMACE VÝROBKU
  7. DALŠÍ USTANOVENÍ
  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Nákupní B2B platforma b2b-innpro.cz, dále jen "B2B platforma", je ve vlastnictví společnosti INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI sp. z o.o zapsané v Národním soudním rejstříku na adrese Rudzka 65C, 44-200 Rybnik pod číslem KRS 0000944160 u 10. hospodářského oddělení Národního soudního rejstříku Okresního soudu v Gliwicích, identifikující se číslem NIP: 6423234719, se statusem velkého podnikatele.

1.2 Tato pravidla jsou určena výhradně podnikatelům využívajícím internetový obchod. V případě uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, platí "Předpisy pro spotřebitele - zákazníky internetového obchodu b2b-innpro.cz", které jsou rovněž k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

1.3 Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s ustanoveními těchto Pravidel je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace týkající se používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem při využívání Internetového obchodu, s výjimkami uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).

1.4 Definice:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

1.4.3. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a stanovením podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu platby.

1.4.4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, pro kterou je využívání Internetových stránek, včetně uzavírání Kupních smluv, v přímé souvislosti s její podnikatelskou nebo profesní činností (tj. není v tomto případě spotřebitelem); (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní subjektivitu; - který uzavřel nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím.

1.4.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964. (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů).

1.4.6. ÚČET - Elektronická služba, soubor prostředků v datovém komunikačním systému Poskytovatele služby označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v Internetovém obchodě.

1.4.7. NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služby prostřednictvím elektronické pošty, která umožňuje všem Uživatelům automaticky dostávat od Poskytovatele služby cyklicky se opakující obsah po sobě jdoucích vydání newsletteru obsahujícího informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.

1.4.8. VÝROBEK - služba dostupná v Internetovém obchodě, která není Elektronickou službou ani movitou věcí, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.4.9. PRAVIDLA - tato pravidla internetového obchodu.

1.4.10. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele dostupný na následující internetové adrese: b2b-innpro.cz

1.4.11. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽEB - Robert Błędowski provozující podnikatelskou činnost pod názvem INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI zapsaný v Centrálním registru podnikatelské činnosti a informací Polské republiky vedeném ministrem příslušným pro hospodářství, který má: adresu sídla a adresu pro doručování: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, NIP 6423040197, REGON 243139422, e-mailová adresa: kontakt@innpro.pl, telefonní číslo: 533 234 303.

1.4.12. PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji nebo plnění Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.14. DODAVATEL SLUŽBY - (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, pro kterou je využívání Internetové stránky, včetně uzavírání Kupních smluv, v přímé souvislosti s její podnikatelskou nebo profesní činností (tj. v tomto případě se nejedná o spotřebitele); (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní subjektivitu; - využívající nebo hodlající využívat Elektronickou službu.

1.4.15. OBJEDNÁVKA - projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující k uzavření Smlouvy o prodeji produktu s Prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1 V Internetovém obchodě jsou k dispozici následující Elektronické služby: V internetovém obchodě jsou k dispozici tyto služby: Účet, Objednávkový formulář a Newsletter.

2.1.1. Účet - používání Účtu je možné po provedení tří po sobě jdoucích kroků Zákazníkem - (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole "Registrovat účet" a (3) potvrzení záměru vytvořit Účet kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. V Registračním formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje: název společnosti, daňové identifikační číslo, typ faktur (vnitrostátní, vnitrounijní nebo vývozní), adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a heslo.

2.1.1.1 Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu zrušit Účet (odstoupit od Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@innpro.pl nebo písemně na adresu: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.

2.1.2. Objednávkový formulář - používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v On-line obchodě. Objednávka je učiněna v okamžiku, kdy Zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky - (1) vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutí na tlačítko "Objednávám s povinností zaplatit" na webových stránkách Internetového obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře - Do tohoto okamžiku je možné zadané údaje samostatně upravovat (za tímto účelem je třeba se řídit zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: název společnosti, číslo NIP, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Údaje o kupní smlouvě: výrobek/výrobky, množství výrobku/výrobků, místo a způsob dodání výrobku/výrobků, způsob platby.

2.1.2.1 Elektronický objednávkový formulář služby je poskytován bezplatně, má jednorázový charakter a zaniká okamžikem zadání Objednávky jeho prostřednictvím nebo okamžikem dřívějšího ukončení zadání Objednávky jeho prostřednictvím ze strany Zákazníka.

2.1.3. Newsletter - pro přihlášení k odběru Newsletteru uvede Zákazník v záložce "Newsletter" viditelné na webových stránkách Internetového obchodu svou e-mailovou adresu, na kterou mu mají být zasílána další vydání Newsletteru, a klikne na políčko "Přihlásit se". K odběru Newsletteru je možné se přihlásit také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření účtu - okamžikem vytvoření účtu se Zákazník přihlásí k odběru Newsletteru.

2.1.3.1 Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Zákazník má možnost se z odběru Newsletteru kdykoli a bez udání důvodu odhlásit (odhlášení Newsletteru), a to zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@innpro.pl nebo písemně na adresu: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.

2.2 Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s teleinformačním systémem používaným Poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení souborů cookie a Javascriptu ve webovém prohlížeči.

2.3 Zákazník je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s právními předpisy a dobrými mravy s ohledem na osobnostní práva a autorská práva a duševní vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Příjemce je povinen zadávat údaje v souladu se skutečností. Příjemce je povinen zakázat zadávání protiprávního obsahu.

2.4 Postup pro vyřizování stížností:

2.4.1. Stížnosti týkající se poskytování Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a další stížnosti související s provozem Internetového obchodu může Zákazník podat:

2.4.2. v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty prostřednictvím aplikační platformy.

2.4.3. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu stížnosti uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum vzniku nesrovnalosti; (2) požadavek Zákazníka a (3) kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení stížnosti Poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

2.4.4 Poskytovatel služeb je povinen na stížnost reagovat neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází po odeslání Objednávky Zákazníkem pomocí Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě dle bodu 2.1.2 Obchodních podmínek.

3.2 Cena Produktu uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně nákladů na dopravu a dodání) a o dalších nákladech, a pokud výši těchto nákladů nelze určit - o povinnosti je uhradit, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu v průběhu zadávání Objednávky, a to i v okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

3.3 Postup při uzavírání Kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím Objednávkového formuláře

3.3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází po odeslání Objednávky Zákazníkem v Internetovém obchodě dle bodu 2.1.2 Pravidel.

3.3.2. Po odeslání Objednávky Prodávající do 3 dnů potvrdí e-mailem, že Objednávku přijal. Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy Prodávající potvrdí, že objednávku přijal a přistoupil k jejímu vyřízení. Okamžikem, kdy Zákazník obdrží výše uvedený e-mail, je Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena.

3.4. K upevnění, ochraně a zpřístupnění obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi dochází (1) zpřístupněním těchto Pravidel na webových stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi uvedené v bodě 3.3.2. těchto Pravidel. Obsah Kupní smlouvy je dále evidován a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT

4.1 Prodávající zpřístupní zákazníkovi následující způsoby platby za kupní smlouvu :

4.1.1. Platba v hotovosti při osobním odběru.

4.1.2. Platba bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího.

4.1.3. Prodávající může pro Zákazníka, který není spotřebitelem, zřídit samostatnou smlouvou obchodní úvěr s individuálně uvedenou maximální výší dluhu Zákazníka a dobou splatnosti.

4.2.1. Pokud si Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

4.2.2. V případě volby platby v hotovosti při osobním odběru Zákazníkem je Zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky.

4.2.3. V případě, že Prodávající na základě samostatných ujednání poskytl Zákazníkovi obchodní úvěr, je Zákazník povinen provést platbu ve lhůtě uvedené v příslušných ujednáních o obchodním úvěru.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁNÍ PRODUKTU

5.1 Dodání výrobku zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně dopravy, doručení a poštovného) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o nákladech na dodání a při zadávání Objednávky, a to i v okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

5.2 Osobní odběr Produktu Zákazníkem je bezplatný.

5.3 Prodávající umožňuje Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:

5.3.1. Doručení kurýrem.

5.3.2. Paletová zásilka.

5.3.3. Osobní odběr možný na adrese: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik - v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.

5.4. Termín dodání Produktu Zákazníkovi je vždy orientačně uveden Zákazníkovi při podání Objednávky. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:

5.4.1. V případě volby způsobu platby převodem ze strany Zákazníka - od data připsání částky na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.

5.4.2. V případě, že se na Kupní smlouvu vztahuje obchodní úvěr, uvedený v bodě. 4.1.3 Podmínek - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.5. Připravenost Produktu k vyzvednutí Zákazníkem - je vždy orientačně uvedena Zákazníkovi při podání Objednávky. Připravenost Produktu k odběru bude Zákazníkovi dodatečně sdělena Prodávajícím. Počátek doby, kdy je Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem, se počítá následovně:

5.5.1. Pokud Zákazník zvolí platbu bankovním převodem - od data připsání částky na bankovní účet Prodávajícího nebo zúčtovací účet.

5.5.2. V případě volby způsobu platby na dobírku Zákazníkem - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.5.3 V případě, že je Kupní smlouva kryta obchodním úvěrem uvedeným v bodě 4.1.3 Podmínek - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6. REKLAMACE VÝROBKU

6.1 V souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena záruční odpovědnost prodávajícího za výrobek vůči zákazníkovi.

7. DALŠÍ USTANOVENÍ

7.1 Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy lze v tomto případě učinit bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky Zákazníka, který není spotřebitelem, vůči Prodávajícímu.

7.2. Prodávající je oprávněn omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na uhrazení celé nebo částečné zálohy, a to bez ohledu na Zákazníkem zvolený způsob platby a skutečnost uzavření Kupní smlouvy.

7.3 Okamžikem předání Produktu Prodávajícím dopravci přecházejí výhody a břemena spojená s Produktem, jakož i nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka, který není spotřebitelem. V tomto případě Prodávající neodpovídá za ztrátu, úbytek nebo poškození Produktu vzniklé od jeho převzetí k přepravě do jeho vydání Zákazníkovi a za zpoždění přepravy zásilky.

7.4 Pokud je Produkt zasílán Zákazníkovi dopravcem, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto typu. Zjistí-li, že při přepravě došlo k vadě nebo poškození Výrobku, je povinen provést všechny úkony potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce.

7.5 V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou platností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.

7.6 Odpovědnost poskytovatele služeb/prodávajícího vůči příjemci služeb/klientovi, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak pro jednotlivou pohledávku, tak pro všechny pohledávky celkem - na výši zaplacené ceny a nákladů na dodání podle kupní smlouvy, nejvýše však na pět set PLN. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá příjemci služeb/klientovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá příjemci služeb/klientovi za ušlý zisk.

7.7 V případě nevyzvednutí zásilky Zákazníkem má Prodávající právo účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 150 PLN.

7.8 Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Příjemcem služeb budou předloženy příslušnému soudu podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.

8.2 Změna obchodních podmínek:

8.2.1 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu Pravidel.

8.2.2 V případě uzavírání jiných než průběžných smluv (např. Kupní smlouvy) podle těchto Podmínek se změny Podmínek nijak nedotýkají práv, která Příjemci služeb/Klienti nabyli před datem účinnosti změn Podmínek, zejména se změny Podmínek nedotýkají již zadaných nebo odeslaných Objednávek a uzavřených, uzavřených nebo realizovaných Kupních smluv.

8.3 Záležitosti neupravené těmito Podmínkami se řídí obecně platnými ustanoveními polského práva, zejména: Občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002. (Sbírka zákonů 2002 č. 144, položka 1204 v platném znění) a dalšími příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

pixel